7ZŠ Kolín - Informační gramotnost našich žáků
 

Zúčastnili jsme se úspěšně pilotního šetření ICT gramotnosti žáků 8.tříd.

Ze 44 sledovaných škol byly lepší jen 4 základní školy a 10 gymnázií.

ICILS (International Computer and Information Literacy Study) je zaměřeno na dovednosti žáků 8.ročníků v oblasti počítačové a informační gramotnosti včetně specifik podmínek, v nichž je tato gramotnost rozvíjena.
Šetření ICILS 2013 je organizované Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků ve vzdělávání(International Associationfor the Evaluation of Educational Achievement, IEA) a je do něj zapojeno 20 zemí. Pilotní šetření proběhlo v České republice na jaře roku 2012 ve 44 školách.
 
VÝSLEDKY ŽÁKOVSKÉHO TESTU
 
Tabulka  uvádí průměrnou úspěšnost žáků v testu. Obsahuje souhrnné výsledky všech žáků zapojených škol, výsledky žáků základních škol a víceletých gymnázií a výsledky chlapců a dívek.
 
Tabulka : Průměrná úspěšnost  v %
CELKEM          Dívky              Chlapci
Naše škola                              52,5                 50,4                 55,5
Základní školy                          45,8                 47,1                 44,6
Víceletá gymnázia                   61,4                 62,1                 59,8
ČR                                            50,1                 51,7                 48,2
  
 
     
 

Webdesign: