7ZŠ Kolín - Články

25/06     Rozdělení žáků budoucího 1. ročníku do tříd

Žáci jsou zapsáni podle rergistračních čísel. I. A     I. B    I. C    třídní učitel Mgr. Radek Holovský třídní učitelka Mgr. Petra Pekárková třídní učitelka Bc. Jana Hozmanová 2021/21   2021/20   2021/57   2021/42   2021/38   2021/22   2021/29   2021/8   2021/35   2021/2   2021/10 …

zobrazit


13/06     Žáci přijatí do školní družiny pro školní rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022    jsou na základě podané žádosti přijati do školní družiny  žáci   1. –  4. ročníku s těmito evidenčními čísly: ŠD – 2o21/1 ŠD – 2021/46 ŠD - 2021/93 ŠD – 2021/140 ŠD – 2021/2 ŠD – 2021/47 ŠD - 2021/95 ŠD – 2021/141 ŠD – 2021/3 ŠD – 2021/48 ŠD - 2021/96 ŠD – 2021/142 ŠD – 2021/4 ŠD – 2021/49 ŠD …

zobrazit


11/06     Čtenářský klub

Jako odměna pro všechny účastníky čtenářského klubu se dnes uskutečnila nádherná literárně  historická procházka  v  Kutné Hoře. Nikdo z účastníků nečekal, že se nám to bude tak moc líbit. První zastávka byla v  Muzeu knihtisku, které se nachází pod Jezuitskou kolejí. Měli jsme dost času, tak jsme zhlédli všechny tiskařské i razičské stroje, které se používaly  k  výrobě knih. Dokonce jsme mohli    každý sám si vytisknout fotku historické…

zobrazit


10/06     Učíme se v přírodě

Dnes jsme se šli učit do přírody. Počasí nám přálo, tak jsme si to náramně užili.  Hned ráno jsme vyšli od školy směrem do štítarského údolí. Cestou jsme si četli tabule na naučné stezce. Každá je zaměřená na jiné téma. Dozvěděli  jsme se, jaké zde rostou rostliny, žijí zvířata nebo ptáci a dokonce i něco o historii tohoto území.  Každý s  sebou měl švihadlo a míček, který jsme využili při chvilce sportu. Ve Štítarech jsme ve skupinách vypracovali pracovní listy z…

zobrazit


09/06     Pomůcky pro žáky budoucího 1. ročníku

Prosíme rodiče budoucích prvňáčků, aby dětem před zahájením školního roku opatřili   tyto potřeby: Pastelky „Plastic- color“ - lze zakoupit trojhranný program, voskovky 6 barev, temperové barvy (10 barev-český výrobek), anilínové barvy-sada, podložka na modelování A4, igelit na lavici, kelímek na vodovky(=hrníček z umělé hmoty), 10 euroobalů + 4kroužkový šanon na ně, průhledná folie zakládací na psaní tužkou- velikost A4, mazací tabulka A4 a fix, hadřík na pero a na…

zobrazit


23/05     Šperky od návrhářů z 6. ročníku

Žáci 6. ročníku si v době distanční výuky na chvíli vyzkoušeli profesi designérů a vytvořili svoji vlastní originální kolekci šperků. Sada klenotů obsahuje náhrdelníky, náušnice, prsteny, náramky nebo hodinky, které spojuje jeden hlavní ozdobný prvek, logo nebo drahokam. Kolekce šperků se našim návrhářům velice povedly a jistě by našli uplatnění v reálném světě módy a designu. Mgr. Zora Luftmanová

zobrazit


15/05     Kreslíme rádi

V hodinách výtvarné výchovy se žákům    V. D   daří dobře propojovat vše naučené a získané během pěti let školní docházky. Zamysleli  se nad tím, co skutečně potřebujeme proto, abychom byli šťastní a spokojení..... Tady jsou jejich myšlenky a krásná přání.  Mgr. Elen Jouzová a žáci  V. D

zobrazit


12/05     Informace k provozu školy od 17. května 2021

S účinností od 17. 5. 2021   se podle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a rovněž    se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace.    Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.  Provoz školní družiny je pro žáky 1. – 3. ročníku v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.   Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti…

zobrazit


04/05     Informace ze školní jídelny pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, čitelně a řádně vyplněnou přihlášku ke stravování prosím doručte do kanceláře hospodářky školní jídelny při 1. ZŠ Bezručova, popřípadě ji vhoďte do schránky na vratech školy  do        28. 6 . 2021 (jen přihlášku, ostatní informace si ponechejte) Přihlášku ke stravování a všeobecné informace o školním stravování naleznete na stránce školy       http://www.1zskolin.cz/  v sekci dokumenty – ke…

zobrazit


03/05     Talentové sportovní testy

Talentové  sportovní testy pro  zájemce o zařazení do volitelného předmětu Seminář atletika    v budoucím 6. ročníku se budou konat na   školním   hřišti. Pro   zájemce z   V.   A   a   V.   B   ve   čtvrtek   6.   května   2021 v rámci   výuky   Tv. Pro zájemce z V. C a V. D   ve čtvrtek   13.  …

zobrazit

 
     
 

Webdesign: