7ZŠ Kolín - Soutěž hlídek mladých zdravotníků
 

Dne 19.4.2012 se děti z naší školy zúčastnily soutěže HMZ na Kmochově ostrově. Za 1.stupeň soutěžily 2 hlídky složené z žáků 3.-5.ročníku.

Cílem soutěže bylo prověřit znalosti, dovednosti a připravenost poskytnout první pomoc.

Obě hlídky si vedly velice dobře. Se svými znalostmi by si dokázaly poradit s ošetřeními i v praxi. Patří jim dík. Přes náročnost soutěže získala hlídka A  2.místo a hlídka B s malým bodovým rozdílem 5.místo.  
Dětem z obou hlídek děkujeme za pěknou reprezentaci školy.   
                                                                                H.Martínková, vedoucí hlídek

 

 
     
 

Webdesign: