7ZŠ Kolín - Návštěva kolínské synagogy
 

Dne 22.5.2012 se žáci 6.A zúčastnili velice pěkné besedy v kolínské synagoze. Paní průvodkyně žákům vyprávěla o nejznámějších židovských zvycích a tradicích a seznámila je s historií kolínské synagogy a s počátky židovského osídlení na Kolínsku. Vyprávění bylo velice zajímavé a žáky velmi bavilo i díky tomu, že paní průvodkyně žáky neustále vtahovala do besedy otázkami a na závěr žákům vyprávěla pověst o synovi věhlasného rabína Jehudy Löwa ben Becalela.   

                                                                                                                                             Žáci 6.A
 
     
 

Webdesign: