7ZŠ Kolín - Kolínské sportovní dny 2012 - naše vítězství
 

4. - 8. června 2012 se konal V.ročník Kolínských sportovních dní.

Této soutěže se účastnily všechny kolínské školy a další školy z celého okresu. Celkem soutěžilo 1 599 žáků z 18 škol. Bojovali zde žáci 1.až 9. ročníku v 10 sportovních odvětvích.

Naše škola v letošním roce opět zvítězila. Na tomto úspěchu se podílelo 73 dětí 1.stupně a 122 dětí 2.stupně. Všichni bojovali s velkým nasazením a získali dohromady 67 medailí -  20 zlatých, 31 stříbrných a 16 bronzových.  Mladší sportovci získali 30 medailí, starší 37. Kromě toho naši žáci obsadili mnoho bodovaných míst, takže konečný bodový zisk činil 125 bodů. To bylo o 22 bodů víc, než získalo družstvo soupeřů na 2.místě.
Výrazného úspěchu jsme dosáhli jak v kolektivních sportech, tak i v jednotlivcích.
Ze zúčastněných škol jsme v jednotlivých sportech skončili: atletika - 1.místo, basketbal - 2.místo, florbal - 1.místo, kopaná - 1.místo, sportovní aerobik - 2.místo, stolní tenis - 3.místo, volejbal - 1.místo, plavání - 1.místo, cyklistika -  2.místo, sportovní střelba - 4.místo.
Všem zúčastněným sportovcům patří poděkování za ochotu startovat a podpořit školu, protože každé umístění přinášelo bodíky do celkového hodnocení.
Dík patří i všem vedoucím jednotlivých sportů, kteří se přípravě věnovali delší dobu a žáky výborně připravili.
Podrobné výsledky najdete na www.sportovnidnykolin.cz
 
     
 

Webdesign: