7ZŠ Kolín - Nabídka zájmové činnosti pro školní rok 2012/2013
 

Zájmové kroužky budou pracovat od 17.9.2012 do 31.5.2013.

Budou otevřeny ty kroužky, do kterých se přihlásí dostatečný počet zájemců. Při malém počtu přihlášených kroužek nebude otevřen.

Přihlášky podepsané zákonným zástupcem budou děti odevzdávat u vedoucích jednotlivých kroužků od 4.9.2012.

Poplatek za jedno pololetí činí 350,- Kč a je splatný u vedoucího kroužku (za období září - leden do 30.9., za období únor - květen do 28.2.).

Uvedená nabídka je informativní. Přesné údaje společně s přihláškou obdrží žáci ve škole 3.9.2012 od třídních učitelů.

 Název kroužku, pro ročníky, vedoucí kroužku, den hodina

Aerobic, 1. – 2., Mgr. Pospíšilová Hana, středa 12,45 - 13,30
Aerobic,  3. – 4.,  Mgr. Pospíšilová Hana, středa 15,00 - 15,45
Aerobic,  5. – 9., Mgr. Pospíšilová Hana, středa 14,15 - 15,00
Anglický jazyk – začátečníci, 1. – 2.,  Moosová Irena, pondělí 15,10 - 15,55
Anglický jazyk - pokročilí, 2., Moosová Irena, úterý 15,10 - 15,55
Anglický jazyk – 2. stupeň, 6. – 9.,  Mgr. Dlouhý Radek,
Flétna – začátečníci, 1. – 3., Mgr. Horová Vlasta, čtvrtek 12,45 - 13,30
Flétna - pokročilí, 2. – 4.,   Mgr. Horová Vlasta, pondělí 14,30 - 15,15
Florbal, 5. – 9., Glanz Milan, čtvrtek 7,00 - 7,45
Gymnastika, 1. – 5., Mgr. Pospíšilová Hana, úterý 12,45 - 14,15
Kamarád počítač, 1. – 3., Moosová Irena, středa 15,10 - 15,55
Keramika,  2. – 5., Mgr. Cilová Eva, čtvrtek lichý 13,30 - 15,00
Keramika, 2. – 5., Mgr. Konvalinková Eva, čtvrtek sudý 14,30 - 16,00
Míčové hry, 4. – 9., Moosová Irena, čtvrtek 15,20 - 16,10
Německý jazyk, 1. – 3., Veselá Veronika, pondělí 15,10 - 16,00
Pohybový (mažoretky), 1. – 9., Pavlíčková Jarmila (pondělí, mladší 15 - 16,30, starší 16,30 - 18 hod, přihlášky 10.9. v tělocvičně)
Přírodovědno-turistický, 2. – 5., Mgr. Ryšánková Lenka, pátek 13,15 - 14,00
Sportovní hry – začátečníci, 1. – 2., Moosová Irena, úterý 7,00 -7,45
Sportovní hry – pokročilí, 3. – 5., Moosová Irena, středa 7,00 - 7,45
Šikula ( VV, Pč ), 1. – 4., Martínková Helena, úterý 15,10 - 16,30
Taneční (pohybové hry, country), 1. - 4., Růžičková Hana, čtvrtek 15,10 - 16,00
Zdravotní, 2. – 5., Martínková Helena, pátek 15,00 - 15,45

 

 
     
 

Webdesign: