7ZŠ Kolín - Školní psycholog

09/09     Školní psycholog

 

Dobrý den,

jsem novou školní psycholožkou. Mé služby mohou využít žáci, rodiče i učitelé. A v  jakém případě Vám mohu pomoci?

 • v oblasti výukových a výchovných problémů
  • diagnostika výukových a výchovných problémů žáků
  • spolupráce s učiteli na prevenci školní neúspěšnosti
  • odborná pomoc a podpora zákonným zástupcům žáků při řešení výchovných problémů
 • v oblasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými
  • spolupráci s pedagogy na vyhledávání a podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
  • konzultace při sestavování individuálně vzdělávacího plánu u těchto žáků
  • pomoc s výběrem vhodných technik a způsobů učení pro žáky
 • v oblasti prevence rizikového chování
  • mapování sociálního klimatu třídy
  • spolupráce s pedagogy na prevenci negativních jevů (např. záškoláctví, užívání návykových látek aj.)
  • primárně preventivní programy ve třídách
  • krizová intervence v případě náročných životních situací žáka i pedagoga
 • v oblasti karierního poradenství
  • diagnostika potenciálu žáka s ohledem na zájmy a koníčky
 • pomoc a podpora v oblasti osobních problémů žáků
  • zařazení do třídního kolektivu, vztahy ve třídě
  • rodinné problémy


Neváhejte se na mne obrátit. Konzultaci doporučuji rodičům vždy předem domluvit na telefonním čísle +420 720 992 125, nebo emailu: klara.gurycova@os-prostor.cz.
 

K dispozici jsem Vám ve škole:

Pondělí                8 - 14:00
Úterý                    9 - 15:00

V případě potřeby se lze domluvit i na konzultaci v jiném termínu.


 

Velmi se těším na vzájemnou spolupráci,

                                               Mgr. Klára Guryčová.

 
 
     
 

Webdesign: