7ZŠ Kolín - Vzdělávání pro zdraví - projekt Semiramis
 

V letošním školním roce je naše škola zapojena do projektu Vzdělávání pro zdraví na základních školách. Stěžejní aktivity projektu realizuje Centrum primární prevence Semiramis o. s., se kterým dlouhodobě spolupracujeme.

Lektorky se ve čtyřech setkáních během školního roku zaměří se žáky 4. – 9. tříd na zdravý životní styl, zdravotní výchovu, dopravní výchovu. Náplň uvedených témat je zpracována s ohledem na věk žáků.
Obsahem bloku Zdravý životní styl je například komunikace, sebepoznání, spolupráce, mezilidské vztahy, zdravé životní hodnoty, rasismus, složité životní situace, kyberšikana. Zdravotní výchova je zaměřena mimo jiné na prevenci šikany, užívání návykových látek, závislosti, zdravotní rizika, partnerství. Dopravní výchova se soustřeďuje na 1. pomoc, krizové situace, prevenci úrazů, pravidla silničního provozu.
 
     
 

Webdesign: