7ZŠ Kolín - Články

05/12     Skvělé umístění našich žáků ve Výtvarné soutěži Městské knihovny v Kolíně

Letošní ročník tradiční výtvarné soutěže byl na téma   “ Sportování v Kolíně". Ve 4. kategorii /5. - 6. třída ZŠ získala krásné první místo Anna Zvolenská ze 6.A, třetí místo obsadila Laura škotová ze 6.C. V 5. kategorii /7. - 8. třída ZŠ se na třetí pozici umístila Nikola Šveřepová. Všechna děvčata vytvořila nádherné originální práce a jistě si zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci školy. Prohlédněte si krásné obrázky a získané diplomy soutěžících na přiložených…

zobrazit


27/11     Školní knihovna

V pátek 26.11.2021 jsme se se třídou V. C podívali do nové knihovny v  budově školy. Návštěvu knihovny jsme spojili s  hodinou čtení.  Z  knihovny jsme byli nadšení, výběr knih je opravdu veliký. Zajímaly nás knihy klasické, ale i moderní. Každý jsme si vybrali svou knihu, která se nám zalíbila a tu jsme si mohli prohlédnout a prolistovat.  Určitě  knihovnu znovu    rádi navštívíme.  žáci V. C   

zobrazit


26/11     Sbírka pro pejsky

Rok se s  rokem sešel a před námi je čas, kdy se po mnoho let na naší škole konala krásná charitativní akce „Zpívání pro pejsky“. Sbor složený z  žáků naší školy loni poprvé, z důvodu epidemie, nemohl pro ostatní spolužáky, děti z  mateřských školek a ostatní hosty zazpívat. Koncert nahradila „Sbírka pro pejsky“, která byla velmi úspěšná. Výtěžek udělal radost všem opuštěným pejskům v kolínském útulku. Všichni jsme věřili, že se letos vše vrátí k…

zobrazit


24/11     Beseda v 1. a 2. třídě

Dne 23.11. 2021 nás v 1.B navštívili strážníci Městské policie v Kolíně, aby nás poučili, jak se máme zachovat v různých nebezpečných životních situacích. Seznámili nás s jejich prací, která je různorodá a záslužná. Vyzkoušeli jsme si stejnokroje městské policie, shlédli jsme pohádky a poznali jsme pomocnici Marušku. Beseda se nám moc líbila, všechny rady si zapamatujeme a přejeme si, abychom je nikdy nemuseli využít. Mgr. Petra Pekárková a děti z I. B Naše poděkování patří především…

zobrazit


21/11     Vyzvědači ze školní družiny

V pátek 19. listopadu se ve školní družině konala akce s názvem Vyzvědači. Cílem akce bylo děti seznámit s orientací ve městě podle  plánku města a zároveň navštívit zajímavá místa v Kolíně. Celý týden jsme se ve školní družině seznamovali   s různými druhy map, buzolou,  kompasem a mapovými značkami. Díky tomu se všechny děti nadšeně zapojily  do práce s plánkem města a po nalezení orientačních bodů se vydaly na cestu. V rámci naší odpolední procházky po městě  …

zobrazit


15/11     Informace pro rodiče žáků

Dobrý den, vážení rodiče. Vzhledem k  náročné situaci posledních dní bych vás ráda požádala o spolupráci, a především o klid, rozvahu a nadhled. Jak víte, od 8.11. se každé pondělí (pravděpodobně až do 29.11.) vaše děti povinně testují AG testy, které nám poskytl Státní fond hmotných rezerv. Děti očkované a ty, které jsou v  ochranné lhůtě po prodělané nemoci se netestují.  Naši pedagogové dohlíží nad samotestováním žáků. Postupují podle instrukcí ministerstva zdravotnictví a…

zobrazit


15/11     Přijímací řízení 2021-2022

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 Možnost podat 2 přihlášky na SŠ  - na jedné přihlášce dvě školy nebo 2 obory na jedné škole (pořadí škol určuje termín pro konání jednotných zkoušek, ne prioritu žáka, na obou tiskopisech je stejné pořadí škol) Přihlášku podávají zákonní zástupci přímo řediteli SŠ – do 1.3. 2022, (u oborů s talentovou zkouškou do 30.11. 2021) Pokud SŠ vyžaduje lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, je třeba nechat potvrdit přihlášku u…

zobrazit


12/11     Polytechnická učebna

Novou učebnu, kterou lze díky modernímu vybavení využít napříč všemi předměty, jsme  využili v  hodině Člověk a svět práce. A práce bylo opravdu dost. Nová učebna nás uvítala vesele. Nejenom barevností svého vybavení, ale i počtem a různorodostí stavebnic, se kterými jsme měli možnost tuto hodinu pracovat. Na všech přítomných a rozzářených tvářích bylo jasně znát, že by tady zůstaly    celý den. Děti spolu spolupracovaly, navzájem si radily, ukazovaly své úspěchy …

zobrazit


11/11     Městská policie ve škole

Dnes, ve čtvrtek 11. 11.  2021, přišli příslušníci Městské     policie Kolín do školy mezi žáky 1. tříd.    Paní  Helena Honkiszová a pan  Zdeněk Hrubý vysvětlili dětem,    co obnáší práce městského policisty a někteří z nás  se   na   chvilku     stali policisty.  Moc hezky nám připomněli, jak se máme chovat na chodníku, silnici, jak předcházet nebezpečí. Vysvětlili jsme si…

zobrazit


11/11     Mobilní aplikace Bakaláři

Protože se množí dotazy a připomínky   rodičů týkající se  provozu mobilní aplikace Bakaláři,  informujeme vás o  doporučeném postupu k znovuzprovoznění: -    na mobilním zařízení  odinstalujte aplikaci Bakaláři OnLine -   aplikaci znovu    nainstalujte, v  systémech Android přes Obchod Play,  v  systémech iOS přes App Store -   znovu nově nastavte profil žáka, viz. průvodce v  aplikaci (vybrat…

zobrazit

 
     
 

Webdesign: